Въпроси и отговори: Процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Процедурата за финансиране на допълнителни комуникационни дейности. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: activecitizensfund@osi.bg

 


Търси

Въпрос: 1. По проекта, който изпълняваме, са разработени 5 видеоклипове за информиране на лица с интелектуални затруднения и родители за социалната услуга „подкрепа за трудови умения". Трябва ли да направим още един видеоклип за дейностите по проекта, както е посочено в т. 7 "Задължителни изисквания за финансирани дейности" от Условията и насоките за подаване на заявления за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонд Активни граждани България?

2. Ако отговорът е положителен, може ли изработването на този видеоклип да бъде осъществено от Експерт публичност, който вече е част от екипа на проекта?

3. Задължителните изисквания за 10 снимки и видеоклип се отнасят за допълнителните комуникационни дейности, за които се кандидатства, или се отнасят и за дейностите от основния проект, голяма част, от които вече са изпълнени и не е възможно да бъдат заснети?

В. Ананиева 04/04/2023

Отговор: 1. Изискванията за 10 снимки и видеоклип се отнасят към допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонд Активни граждани за които се обосновава необходимост от допълнително финансиране, извън дейностите изпълнявани в рамките на договорирания бюджет.В рамките на допълнителния бюджет, за който кандидатствате, е силно препоръчително създаването на видео продукт съгласно т. 7 от Насоките, който е възможно да се базира на продукти – видеа, които вече са създадени по основния проект (в случаите, в които в заявлението е обосновано защо не е възможно заснемането на допълнителен видео материал).

2. Възможността допълнителни комуникационни дейности да бъдат изпълнявани от експерти от основния екип по проекта зависи от съответни умения на експерта, съобразени с типа на продукта и начина на неговото осъществяване и бюджета, който се обосновава.

3. Снимките и видеото следва да се разбират като част от допълнителните комуникационни дейности по основния проект.


Въпрос: Може ли проекти с действащи проекти към датата на обявяване на процедурата да поискат удължаване на срока за изпълнение поради желание на организациите да кандидатстват за допълнително финансиране на комуникационни дейности по проекта?
Албена Костадинова 22/03/2023

Отговор: В отговор на постъпили запитвания относно допустимостта за кандидатстване на организации, изпълняващи проекти със срок на приключване в края на месец март или през месеците април и май 2023 г., уточняваме, че организациите с действащи проекти към датата на обявяване на процедурата - 20 март 2023 г., могат да поискат удължаване на проектите си. При определяне срока на удължаване следва да се има предвид планираният в „Условия и насоки за подаване на заявления“ срок за подписване на анекси за финансиране на допълнителни комуникационни дейности, който е 30.06.2023 г.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: