Въпроси и отговори: Втори конкурс за стратегически проекти

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Конкурса за стратегически проекти. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: activecitizensfund@osi.bg


Търси

Въпрос: Във връзка с подготовка на проектно предложение към конкурса, възможно ли е кандидатстване с различни проекти на Сдружение с нестопанска цел и Консорциум, в което същото сдружение е член или се явява конфликт на интереси. Става дума за две независими един от друг проектопредложения?
Антонина Атанасова 22/12/2020

Отговор: Едно ЮЛНЦ може да подаде само един проект като водещ кандидат. Няма ограничения за участията като партньор в други проекти освен посочените в Насоките за кандидатстване.


Въпрос: Ние планираме да кандидатстваме за втори конкурс за стратегически проекти като водеща организация. Бих искал да Ви попитам, дали ще е възможно да си партнираме за проекта и да участваме като партньор в този проект?
Влад Федоров 21/12/2020

Отговор: Ако имате предвид Оператора на Фонда, не това не е възможно.


Въпрос: При дефиниране на крайните ползватели на проекта, допустимо ли е допълнително специфициране на избраната група? Например, ако сме избрали за краен ползвател "Млади хора от 18 до 29г.", възможно ли е проектното предложение да се отнася за млади хора (18-29), страдащи от хронично заболяване?
Антония Корчева 21/12/2020

Отговор: Да, възможно е. За целта избирате най-подходящите целеви групи от списъка. Всички останали подробности във връзка с целевите групи можете да опишете в другите раздели от формуляра.


Въпрос: Изискването за разкриването и воденето на отделна банкова сметка при проект с партньори за всички ли партньори по проекта важи, с оглед бюджетирането на тези разходи от всички партньори?
Наталия Димитрова 19/12/2020

Отговор: Изискването за водене на отделна банкова сметка се отнася за водещата организация- бенефициент. По отношение на партниращите организации няма подобни изисквания.


Въпрос: Като кандидатстваща организация имаме стартирал през тази година проект по Схемата за финансиране на малки инициативи. Трябва ли да бъде въведен във Формуляра в частта за Проекти по Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. 1, след като е извън посочения период?
Георги Апостолов 19/12/2020

Отговор: Не, не е необходимо да въвеждате проекта.

|<<  | Стр 1 от 13 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: