Въпроси и отговори: Конкурс за стипендии 2019-2020

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка със Стипендиантската програма. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: med_scholarships@tsa-bulgaria.org


Търси

Въпрос: Бих искала да Ви попитам кандидатстването за стипендия по програма „Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, електронно ли е или във ваш офис?

Освен това - в задълженията на стипендианта по Чл.6 той се задължава да предостави оригинален документ, издаден и подпечатан от съответното висше училище, удостоверяващ заплатена такса за първия семестър на академичната 2019/2020г., в срок от 10 работни дни след подписването на настоящия договор.

След като това е задължително, НО аз съм освободена от семестриална такса за първия семестър, а моята сестра е с решение от ТЕЛК и е освободена от семестриална такса през целия си период на обучение, каква е процедурата в този случай?

Диана Макавеева 27/11/2019

Отговор: Подаването на документи за програмата е напълно електронно, през платформата Survey Monkey, а линк към формуляра може да намерите в Насоките за кандидатстване.

Кандидатите, класирани да продължат на етап 2 от конкурса, ще бъдат поканени на интервю с комисията за избор на стипендианти в София. По-подробно описание на етап 2 може да бъде намерено на стр. 10 от насоките.

Относно подписването на договора от страна на одобрените за стипендия кандидати, ако бъдете одобрена, вместо бележка за платена семестриална такса, ще Ви помолим да представите документ, издаден от университета, удостоверяващ, че сте освободена от заплащането й (този документ може да е под формата на удостоверение, уверение и т.н.).


Въпрос: Искам да попитам мога ли да да се включа в "КОНКУРС ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД, ИЗУЧАВАЩА ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ ", тъй като съм студент в Стара Загора със специалност "лекарски асистент" първа година?
Емануил Атанасов 22/11/2019

Отговор: Специалността „Лекарски асистент“ е в едно от допустимите за участие направления. Бихме препоръчали да се запознаете и с останалите условия за допустимост и ако счетете, че отговаряте и на тях, сте добре дошъл да кандидатствате, следвайки инструкциите в Насоките за кандидатстване.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: