График на насочващите семинари, организирани от Оператора на Фонда
14/11/2019
Сподели:
През декември 2019 г. Операторът на Фонд Активни граждани България организира насочващи семинари по теми, свързани с приоритетите на Фонда и подготовката и подаването на проектни предложения по Схемата за малки инициативи. Семинарите са предназначени за представители на граждански организации, които се интересуват от подготовка и подаване на проектно предложение по Фонда или биха желали да разширят познанията си по някоя от предложените теми.

 

Всички насочващи семинари ще се провеждат в сградата на Институт Отворено общество - София на ул. Солунска, 56. За всеки един от семинарите са налице 12 свободни места за представители на граждански организации.

За да заявите участие в насочващ семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, в който желаете да участвате, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

Тема: Контекст и планиране на проекти за насърчаване на демократична култура

3 декември 2019 г., 11:00 - 12:30 ч. в сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

Водещ: Д-р Иванка Иванова. Иванка е Директор на Правната програма на Институт Отворено общество – София. Тя има над 15 години опит в неправителствения сектор като ръководител и изследовател по проекти, насочени към защита на основните права на човека, подобряване на достъпа до правосъдие за уязвими социални групи, насърчаване на демократизацията в полицията и модернизацията на българската съдебна система. Доктор по социология (2016 г.) и магистър по право (1996 г.) на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

За да заявите участие в насочващия семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

Тема: Контекст и планиране на правозащитни проекти

3 декември 2019 г., 14:00 – 15:30 ч. в сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

Водещ: Д-р Иванка Иванова. Иванка е Директор на Правната програма на Институт Отворено общество – София. Тя има над 15 години опит в неправителствения сектор като ръководител и изследовател по проекти, насочени към защита на основните права на човека, подобряване на достъпа до правосъдие за уязвими социални групи, насърчаване на демократизацията в полицията и модернизацията на българската съдебна система. Доктор по социология (2016 г.) и магистър по право (1996 г.) на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

За да заявите участие в насочващия семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

Тема: Проекти за изграждане на капацитет на гражданския сектор и организации

9 декември 2019 г., 11:00 – 12:30 ч., сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

Водещ: Илияна Николова. Илияна е дипломиран магистър по история има и специализация по управление от НБУ и развитие от Дивелъпмънт скул, Великобритания. Професионалният й опит включва консултации, обучения, наблюдения и оценки, изследвания, разработване и управление на проекти в области като: развитие на общности, гражданско участие, дарителски нагласи и практики, мобилизиране на местни ресурси, развитие на организационни и човешки ресурси. От 1997 е тясно свързана с неправителствения сектор и е работила за различни български и чужди организации като Чарити Ноу Хау, Хелп Ейдж, Алавида, ЮНИФЕМ, Фондация ЖАР и др. Познава гражданският сектор не само в България, но и в страните от Централна и Изтояна Европа. Изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

За да заявите участие в насочващия семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

Тема: Медийна среда и медийна грамотност в България

 

10 декември 2019 г., 11:00 – 12:30 ч., сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

Водещ: Марин Лесенски. Марин е Програмен директор „Европейски политики“ в Институт Отворено общество – София, с 20 годишен опит в гражданския сектор. Сред последните му публикации е „Индекс за медийна грамотност 2018: Търси се здрав разум“, ИОО-София, 2018 г. https://osis.bg/?p=118

За да заявите участие в насочващия семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

Тема: Ролята на гражданите в опазване на околната среда и климатичните промени

10 декември 2019 г., 14:00 – 15:30 ч., сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

Водещ: Марин Лесенски. Марин е Програмен директор „Европейски политики“ в Институт Отворено общество – София, с 20 годишен опит в гражданския сектор.Сред последните му публикации е бъдещето на енергийните и климатични политики на ЕС („The Beginnings of a Beautiful Friendship? The EU’s Energy and Climate Policies“, in “Exploring EU coalitions”, Josef Janning (ed.), ECFR-Berlin, 2017, https://www.ecfr.eu/publications/summary/exploring_eu_coalitions_7230#climate )

За да заявите участие в насочващия семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

Тема: Проекти за овластяване на уязвими групи

11 декември 2019 г., 11:00 – 12:30 ч., сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

Водещ: Моника Писанкънева. Моника има 20 годишен опит в сферата на развитие на гражданското общество като проектен мениджър и активист за правата на жените и ЛГБТИ. В екипа на ФРГИ работи от 2009 г., а в момента е Програмен директор.

За да заявите участие в насочващия семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

Тема: Проекти за преодоляване на насилието по полов признак

11 декември 2019 г., 13:00 – 14:30 ч., сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

Водещ: Моника Писанкънева. Моника има 20 годишен опит в сферата на развитие на гражданското общество като проектен мениджър и активист за правата на жените и ЛГБТИ. В екипа на ФРГИ работи от 2009 г., а в момента е Програмен директор.

За да заявите участие в насочващия семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

Тема: Всичко, което е необходимо да знаете за подаването на проектно предложение

17 декември 2019 г., 11:00 – 12:30 ч. в сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

Водещи: Милен Минчев и Елица Маркова. Милен е експертът по комуникации на Фонд Активни граждани, а Елица е Програмен мениджър на Фонда. И двамата имат двайсет годишен опит от работа в гражданския сектор и очакват с нетърпение срещите с Вас на живо.

За да заявите участие в насочващия семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

Тема: Въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики


17 декември 2018 г., 14:00 – 15:30 ч., сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

Водещ: Боян Захариев. Боян е икономист и социолог с повече от 15 годишен опит в планирането, провеждането и оценката на политики и проекти, насочени към уязвими групи в обществото. Тази дейност е свързана с работа с данни, понякога с много големи и трудни за набавяне и обработка данни. В момента работи в Институт Отворено общество – София, където основната част от работата му е свързана познайте с какво…? Точно така!

За да заявите участие в насочващия семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

Тема: Бюджет на проект и финансови условия за предоставяне на безвъзмездна помощ по Фонд Активни граждани България

18 декември 2019 г., 14:00 – 15:30 ч. в сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

Водещ: Велико Шербанов. Велико е финансов директор на Институт Отворено общество – София с над 25 години опит при финансиране и отчитане на схеми за подкрепа на ЮЛНЦ. Той е Финансов мениджър на Фонд Активни граждани България и е изпълнявал същата функция по предходната Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.

За да заявите участие в насочващия семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата. 

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: