Гражданското образование – тематична среща на оператори на Active Citizens Fund
11/09/2019
Сподели:
На 10 и 11 септември в Осло, Норвегия, се проведа среща по темата „Гражданско образование“. Това бе първата от поредица тематични срещи по значими за гражданските организации теми от страните бенефициенти на Active Citizens Fund на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Срещата беше организирана от Оператора на Фонд Активни граждани България, съвместно с операторите на Active Citizens Fund в Словакия и Чехия и Норвежкия Хелзинкски комитет. Представители на 4 български организации (Български дарителски форум, Мулти Култи Колектив, Български институт за правни инициативи и Институт за изследвания в образованието) имаха възможност не само да представят своя опит, но и да дискутират по важните теми на гражданското образование с над 50 представители на граждански организации от страните бенефециенти и Норвегия, да обсъдят възможности за партньорство, да се информират за различните стратегии, прилагани в различните държави по отношение на осъществяването на инициативи за гражданско образование.

 

Участниците бяха приветствани от Bjørn Engesland, Генерален секретар на Норвежкия Хелзинкски комитет, Csilla Czimbalmos, старши съветник, Норвежки Хелзинкски комитет и Niels Engelschiøn, Генерален директор на отдел Европейски въпроси и Председател на на Комитета на Финансовия механизъм, Правителството на Норвегия.

 

Участниците в срещата бяха разделени в 4 работни групи. В работната група по проблемите на гражданското образование и върховенството на правото беше обсъдена възможността гражданското образование да допринася за повишаване на чувствителността на гражданите по проблемите на прозрачността и отчетността, да създава заинтересовани и ангажирани граждани.

Гражданското образование и приобщаващото общество бе темата на втората работна група, където дускусията се съсредоточи основно около ролята на гражданското образование по отношение на създаване на разбиране за приемане в обществото на принципите на толерантност, включване и интеграция.


Най-добрите практики за гражданска ангажираност чрез гражданско образование обсъдиха участниците в третата работна група. Те дискутираха и възможността да се мотивира гражданска ангжираност, включително и у често граждански неангажираните млади хора.


Работната група по темата „Гражданското образование и популизм“ потърси най-ефективните методи, с които гражданското образование да се противопостави на популизма и допринесе съществено за изграждането на общности, зачитащи основните човешки права.


Част от срещата беше и проведената по повод 25-тата годишнина от подписването на споразумението за Европейското икономическо пространство дискусия на тема „Европейското гражданско общество в риск“


Своите тези по темата представиха Vera Mora, фондация Ökotárs, Унгария, Tina Divjak, CNVOS, Словения, Stein Runar, международен координатое, Осло Прайд, Csilla Czimbalmos, старши съветник, Норвежки Хелзинкски комитет и Niels Engelschiøn, Генерален директор на отдел Европейски въпроси и Председател на на Комитета на Финансовия механизъм, Правителството на Норвегия.
 


Последвайте ни:
Фондът се управлява от: