Изтече срокът, в който кандидатите могат да задават въпроси, свързани с първата сесия на конкурса по Схемата за малки инициативи
30/08/2019
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България обръща внимание, че днес в 17:00 ч. изтече срокът, в който кандидатите могат да задават въпроси, свързани с първата сесия на конкурса по Схемата за малки инициативи. Съгласно Насоките за кандидатстване "разглеждането на въпроси ще бъде преустановявано 10 работни дни преди обявения от Оператора краен срок на конкурса по съответната сесия за подаване на проекти и/или чрез съобщение на сайта на Фонда".

 

Операторът на Фонда напомня, че крайният срок за подаване на проектни предложения за първата сесия на Схемата за малки инициативи изтича в 17:00 ч. на 15 септември 2019 г. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: