Допълнение към актуализираните Насоки за кандидатстване по Схемата за малки инициативи
08/03/2019
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България публикува допълнение към актуализираните Насоки за кандидатстване, отнасящи се до конкурса за проектни предложения по Схемата за малки инициативи.

 

Допълненията се отнасят до критериите за административно съответствие на проектните предложения (т. 13 на стр. 29 от Насоките).


Актуализираната версия на Насоките е публикувана на подстраница „Конкурс по схема за малки инициативи“. Операторът на Фонда обръща внимание на кандидатите да използват версията с дата 8 март 2019 г.
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: