Уебинар: Планиране и управление на проекти за насърчаване на демократичната култура
04/12/2018
Сподели:
Уебинарът е предназначен за служители и активисти на организации с нестопанска цел, чиито предмет на дейност е свързан с гражданско образование, насърчаване на участието на граждани в процеса на вземане на решения на централно и местно ниво или мониторинг на публични политики и които подготвят проектни предложения по Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани.

 

От уебинара ще стане ясно какви са условията на действие на Фонд Активни граждани и какви са особеностите на планиране и управление на проекти за насърчаване на демократичната култура. По-специално ще бъдат представени и обсъдени следните теми: динамика на обществените нагласи към основните демократични ценности; планиране и оценка на нуждите при проекти за насърчаване на демократичната култура; използване на количествени и качествени социологически методи при мониториг и оценка на ефективността на публични политики; често срещани проблеми при партньорствата с органи на централна или местна власт.

 

 

Водещ на уебинара е д-р Иванка Иванова. Иванка е Директор на Правната програма на Институт Отворено общество – София. Тя има над 15 години опит в неправителствения сектор като ръководител и изследовател по проекти, насочени към защита на основните права на човека, подобряване на достъпа до правосъдие за уязвими социални групи, насърчаване на демократизацията в полицията и модернизацията на българската съдебна система. Доктор по социология (2016 г.) и магистър по право (1996 г.) на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: