Информационните дни на Фонд Активни граждани България завършиха със среща в Бургас
16/11/2018
Сподели:
Информационните дни, организирани от Оператора на Фонд Активни граждани България в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти, завършиха със среща в Бургас. В нея се включиха представители на гражданския сектор от града и региона.

 

Подобно на останалите подобни срещи, проведени преди това в градовете Враца, Пловдив, София, Велико Търново и Варна, и тази в Бургас беше посветена на Насоките за кандидатстване, допустимостта на кандидатите за участие в конкурса, работата в Електронната система за подаване и управление на проекти. Участниците се запознаха детайлно и с бюджетната рамка на конкурса, допустимите и недопустими разходи и начина на попълване на бюджетната матрица.


Представителите на Фонда информираха присъстващите и за текущата схема за малки инициативи в рамките на програмата, която ще стартира през март следващата година.


Презентация във връзка с обявения първи конкурс за стратегически проекти и публикуваните насоки за кандидатстване за схемата за малки инициативи


Информационните дейности, организирани от Оператора на Фонд Активни граждани България продължават с провеждането на уебинари, насочващи семинари и обучения, чийто график можете да намерите тук


Последвайте ни:
Фондът се управлява от: