Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
14/09/2023
Сподели:
Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2023/2024 г.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

 

Целта на стипендиантската програмата е сформиране на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.


Стипендиантската програма стартира през академичната 2018/2019 година и е с продължителност от шест години. В рамките на конкурса за последната за програмата академична 2023/2024 година се планира да бъдат предоставени индикативен брой от 26 стипендии.


Крайният срок за подаване на документи за конкурса за академичната 2023/2024 година е понеделник, 30 октомври 2023 г., 18:00 ч.


Пълен текст на Обявлението за конкурса и Насоките за кандидатстване, както и на всички необходими заявления и образци можете да намерите на страницата на Фонд Активни граждани България: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=70
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: