Фондация "Заслушай се" обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
05/06/2023
Сподели:
Фондация "Заслушай се" с ЕИК/ПИК 176786514, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Предоставяне на логистична подкрепа при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проект, изпълнявани от Фондация "Заслушай се" и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по обособени позиции:

 

1) Обособена Позиция 1 - Осигуряване на пространство с възможност за приготвяне и консумация на храна в гр. Пловдив;


2) Обособена Позиция 2 - Осигуряване на пространство с възможност за приготвяне и консумация на храна в гр. Стара Загора;


3) Обособена Позиция 3 - Осигуряване на пространство с възможност за приготвяне и консумация на храна в гр. Бургас;


4) Обособена Позиция 4 - Осигуряване на пространство с възможност за приготвяне и консумация на храна в гр. Дупница;


5) Обособена Позиция 5 - Осигуряване на пространство с възможност за приготвяне и консумация на храна в гр. София;


6) Обособена Позиция 6 - Осигуряване на помещения и кетъринг услуги за публично събитие в гр. София;


7) Обособена Позиция 7 - Осигуряване на помещения и кетъринг услуги за публично събитие в гр. Дупница;


8) Обособена Позиция 8 - Осигуряване на помещения и кетъринг услуги за публично събитие в гр. Пловдив;


9) Обособена Позиция 9 - Осигуряване на помещения и кетъринг услуги за публично събитие в гр. Стара Загора;


10) Обособена Позиция 10 - Осигуряване на помещения и кетъринг услуги за публично събитие в гр. Бургас.

Финансирането на проекта е от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.


Проект: „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност“


Прогнозна стойност в лева по обособени позиции :


1. Прогнозна стойност на обособена позиция №1 - до 358,87 лв. без ДДС или 391.17 лв. с ДДС;


2. Прогнозна стойност на обособена позиция №2 - до 358,87 лв. без ДДС или 391.17 лв. с ДДС;


3. Прогнозна стойност на обособена позиция №3- до 358,87 лв. без ДДС или 391.17 лв. с ДДС;


4. Прогнозна стойност на обособена позиция №4 - до 358,87 лв. без ДДС или 391.17 лв. с ДДС;


5. Прогнозна стойност на обособена позиция №5 - до 358,87 лв. без ДДС или 391.17 лв. с ДДС.


6. Прогнозна стойност на обособена позиция №6 – до 3 320.42 лв. без ДДС 3619,26 лв. с ДДС;


7. Прогнозна стойност на обособена позиция №7 - до 3 320.42 лв. без ДДС или 3619,26 лв. с ДДС;


8. Прогнозна стойност на обособена позиция №8- до 3 320.42 лв. без ДДС или 3619,26 лв. с ДДС;


9. Прогнозна стойност на обособена позиция №9 - до 3 320.42 лв. без ДДС или 3619,26 лв. с ДДС;


10. Прогнозна стойност на обособена позиция №10 - до 3 320.42 лв. без ДДС или 3619,26 лв. с ДДС.


Място за изпълнение на услугата: В Р България, съгласно посоченото за всяка обособена позиция.


Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.


Срокът за получаване на офертите е 14.06.2023 г., 13:00 ч.


Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите от тук.

 

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите от тук или от страницата на възложителя: https://pap.deaf.bg/calls/activecitizens2/
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: