Конференция в Атина обсъди ролята на гражданските организации за превенция на трафика на хора
15/03/2023
Сподели:
Гражданските организации имат важна роля в усилията за превенция на трафик на хора и в подкрепа на жертвите от това явление. Със своя експертен опит те могат да допринесат за намирането на общи и координирани решения с останалите заинтересовани страни. Този извод се откори в рамките на проведената на 14 март в Атина конференция на тема "Противодействие на трафика на хора“. Тя беше организирана съвместно от Операторите на Фонд Активни граждани за Гърция и България.

 

Конференцията се проведе на фона на принудителната миграция от последните 2 години, свързана с войната в Украйна и мигрантската вълна от Близкия Изток. Беше отчетено и географското положение на двете страни в миграционните пътища.


В конференцията участваха представители на Съвета на Европа, посолства, на академичните среди и държавните институции, както и на граждански организации от България, Гърция, Румъния, Полша и Хърватска, които активно работят по въпроси, свързани с трафика на хора, миграцията и защитата правата на човека. От България във форума се включиха девет представители на граждански организации.


Програмата на конференцията включваше три панелни дискусии с повече от 20 панелисти, които се фокусираха върху защитата на жертвите при трафика на хора, обмена на най-добри практики за превенция и борба с рецидивизма при трафика на хора и преодоляването на пречките пред достъпа на жертвите на трафик до правосъдие.


Сред основните акценти на дискусиите се откроиха въпросите около идентификацията на потенциални и актуални жертви на трафик, необходимостта от обучения и информиране с цел повишаване на капацитета и осведомеността на всички заинтересовани страни, в т.ч. институциите на централно и местно ниво, гражданите, както и самите жертви на трафик. Беше подчертано значението на националните механизми за докладване, важността на надеждното регистриране на явлението, като нуждата от координирани действия на заинтересованите страни.

 

Видеозаписите на изказванията и панелните дискусии от конференцията са вече достъпни ТУК
 


Последвайте ни:
Фондът се управлява от: