ЛГБТИ хората в медиите: насоки за журналисти
15/03/2023
Сподели:
За да отрази дадена тема коректно и обективно, всеки един от нас първо трябва да овладее нейната терминология, независимо дали говорим за футбол, здравеопазване или икономика. Защото погрешното боравене с езика не само създава обществени заблуди, но и снижава доверието и авторитета на медиите и специалистите, работещи в тях.

 

ЛГБТИ хората в медиите насоки за журналисти са създадени от Асоциация на европейските журналисти-България по проект „Гласове на общността“.

 

Проектът се осъществява от фондация ГЛАС, в партньорство с фондация Билитис, Асоциация на европейските журналисти-България и Осло Прайд с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е преодоляване на негативните стереотипи спрямо ЛГБТИ хората чрез комуникационна кампания, семинари и тренинги.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: