Видео: Образователните еко-общности- вдъхновение за еко-активисти 2022
15/03/2023
Сподели:

Проектът „Еко-образователните общности – вдъхновение за еко активисти“ се реализира от Сдружение „Надежда за нас – 2008“ в партньорство със сдружение „Тринога“, фондация УРА ГОРА и сдружение „Дами канят“. Той беше с продължителност 16 месеца и финансова подкрепа в размер на 85 650 евро, предоставена от Фонд Активни Граждани България. Основната цел на проекта бе създаване и прилагане на иновативен устойчив модел за обучение на екоактивисти в реално функциониращи образователни екообщности

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: