Модел за неформално обучение на еко-активисти
15/03/2023
Сподели:
Настоящият модел за неформално обучение на еко-активисти еразработен по проекта „Еко-образователните общности – вдъхновение за еко активисти“.

 

Моделът е подходящ за всеки, който би се опитал систематично да обучава деца или младежи в еко-активизъм. Неразделна част от него са две пособия „Наръчник за еко-активисти и еко-оптимисти в чудната страна България“ и „Наръчник за обучители на еко-активисти-еко-оптимисти“


В първия са представени основните обучителни теми, насочени към младежите - обучаеми, а във втория сме показали един от начините как да се подходи към темите от обучителите - в процеса на практическо обучение. Темите могат да бъдат разработени и по много други начини.


Проектът „Еко-образователните общности – вдъхновение за еко активисти“ се реализира от Сдружение „Надежда за нас – 2008“ в партньорство със сдружение „Тринога“, фондация УРА ГОРА и сдружение „Дами канят“. Той беше с продължителност 16 месеца и финансова подкрепа в размер на 85 650 евро, предоставена от Фонд Активни Граждани България. Основната цел на проекта бе създаване и прилагане на иновативен устойчив модел за обучение на екоактивисти в реално функциониращи образователни екообщности.

 

Вижте тук: Модел за неформално обучение на еко-активисти

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: