Серия от видеоуроци за родители и специалисти по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“
08/02/2023
Сподели:
Основната цел на проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ е превръщането на детето от обект в субект на неговите права и гарантирането им при общуване в дигитална среда чрез разработване на иновативен модел за специализирана работа в дигитална среда и създаването на видео уроци за родители и специалисти, които работят с деца в условия на социална изолация. Проектът се изпълнява от сдружение "Дете и пространство"

 

 

Сборник Детето Автор. Изобретенията на детето в моменти на криза

 

 

Видео урок: Нашата приказка: време за забавления и заедност – пространство за творчество и развитие

 


 

Видео урок: Време за движение – детето с неговото тяло и мястото му в пространството

 

 

Видеоурок: Тялото на детето и неговата неприкосновеност


 

Видеоурок: Гласът и детето


Видеоурок: Детето и времетоВидеоурок: Погледът и детето

 


Видеоурок: За какво служи един баща?

 

 

Видеоурок: Аутистичното дете
 
 
Видеоурок: Игрите на детето
 
 
Видеоурок: Дигиталното тяло 
 
 
 
Видеоурок: Обвързване и раздяла
 
 
Видеоурок: Недоразуменията в езика
 
 
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: