Какво е социалната услуга „Подкрепа за трудови умения“?
08/02/2023
Сподели:
Първото от серията видеа по проекта „Да работим заедно – развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения“ на Фондация „Институт за социални услуги в общността“ в партньорство с Фондация "Светът на Мария".

 

Хората с интелектуални затруднения могат да работят и имат нужда от подкрепа, за да се реализират. Колегите от  Фондация „Институт за социални услуги в общността“  и Фондация "Светът на Мария" споделят опита си, за да бъдат полезни на хората с интелектуални затруднения, техните близки и професионалистите в ориентирането в какво се състои подкрепата за придобиване на трудови умения. 

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: