Нови срокове за разглеждане на заявленията по Мярка 2
06/02/2023
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България съобщава, че поради повишения интерес към Мярка 2: Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и ограничения разполагаем бюджет, нови заявления ще бъдат приемани до 18:00 ч. на 28 февруари 2023.

 

Всички постъпили след 1 февруари заявки ще бъдат разглеждани след изтичането на така обявения краен срок.
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: