Домашно насилие и насилие, основано на пола в България. Методология за мониторинг на политики и институционални практики
20/01/2023
Сподели:
Публикацията представя анализ на практическото приложение, изпълнение и оценка на конкретни правни и стратегически мерки и политики за противодействие на насилието, основано на пола в България.

 

Събраните данни и статистика, както и проведените интервюта с експерти, показват как това насилие може да бъде интерпретирано и поставено в контекст. Разработената методологията е насочена към представители на ангажираните страни, за да подпомогне преодоляването на предизвикателствата, идентифицирането на ключовите области, които е необходимо да се подобрят, и запознаването със съществуващите добри практики.

 

Вижте тук: Домашно насилие и насилие, основано на пола в българия. Методология за мониторинг на политики и институционални практики


Проектът „Разработване на мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България” се осъществява от Фондация "Позитивни умения на личността в социума" в партньорство с Център за изследване на демокрацията и MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET (Human Rights Academy), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: