Наръчник за обучители: Театрални етюди срещу омразата
20/01/2023
Сподели:
Наръчникът "Театрални етюди срещу омразата" е създаден в рамките на проекта "Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата".

 

 

Проектът предлага едно възможно решение на проблема с речта на омразата, което самите младежи генерират, участвайки в дейностите от проекта като асистент-фасилитатори, актьори, режисьори и наблюдатели.

 

Вижте тук: Наръчник "Театрални етюди срещу омразата"

 

Наръчникът цели да предостави иновативна методология за работа с младежи на теми, засягащи предразсъдъците срещу хора от уязвими групи, с цел повишаване чувствителността на младите хора към проблемите в обществото. Той предлага поредица от казуси за разиграване, чрез които младежите да засегнат различни социални теми, посредством използването на различни театрални и дискусионни похвати.

 

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: