Превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта. Наръчник за треньори
18/01/2023
Сподели:
Наръчникът описва правила за работа на спортни организации с цел подобряване на превенцията и борбата с насилието, основано на пола, и е първи по рода си за България. Той е предназначен за треньори и ръководители на професионални и любителски спортни клубове, които искат да подобрят своите политики и практики на управление. Наръчникът е изцяло практически ориентиран и включва въпросник за самооценка на степента на прилагането на предложените политики и практики.

 

Наръчникът се реализира като част от проекта ”Честна игра”, който се изпълнява от Сдружение Бокая в партньорство с Фондация Ресурсен център Билитис. Основната цел на проекта е да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта.

 

Вижте тук: Превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта. Наръчник за треньори

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: