Правата на човека през обектива. Наръчник за младежки фасилитатори
16/01/2023
Сподели:
„Правата на човека през обектива“ е наръчник за фасилитатори, които преподават права на човека на млади хора като използват средства на визуалното изкуство – фотография и изработване на видеофилми. Съдържанието този Наръчник е резултат от партньорство между екипите на Фондация „Партньори България“ и Академия по правата на човека, Норвегия. Изработен е в рамките на проект “Правата на човека през обектива”.

Проектът „Правата на човека пред обектива“ събира експертизата и опита на двете организации и прилага иновативен модел за обучение на младите хора по правозащитни теми, които ги вълнуват. Наръчникът е разработен в рамките на проект „Правата на човека през обектива“ с основната цел да подпомогне фасилитатори и педагози.
 

Вижте тук: Правата на човека през обектива. Наръчник за младежки фасилитатори (2022)

 

Идеята за правата на човека през обектива е приложена от образователната мрежа “Frame” в Санкт Петербург, Русия. Академията по правата на човека в Норвегия разработи идеята за първи път през 2020 г. в сътрудничество с мрежата „Frame“, Шведски международен либерален център (SILC) и училището Каракалио (Еспоо, Финландия). Около 500 ученици от четири страни участват и представят провокиращи мислите фото проекти. През 2022 г. Академия по правата на човека, Норвегия, прилага идеята и в Норвегия в сътрудничество с осем гимназиални училища като ангажира повече от 400 ученици. В България проектът започва през 2022 г. с въвеждане на видеолаборатории за млади хора от Гоце Делчев, Благоевград, Монтана и Вършец и е продължение на опита на 5 фондация „Партньори – България“ с младежки видеолаборатории за борба с дискриминацията и ислямофобията.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: