НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България. Проблеми и решения
15/01/2023
Сподели:
Документът обобщава резултатите от експертен анализ на проблемите в управлението на биоразнообразието и екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България в контекста на европейските усилия за опазване на природата.

 

Вижте тук: НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България. Проблеми и решения (2022)

 

Анализът е създаден в рамките на проект „Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието“ на фондация „ЕкоОбщност“, Българска фондация Биоразнообразие и СДП „Балкани“.
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: