Доклад за състоянието на дейностите по редки болести в България
30/12/2022
Сподели:
Докладът представлява опит за обзор на състоянието на дейностите по редки болести в България, с който екипът на проекта „Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране на грижите за хората с редки болести в България“ поставя началото на дейността си.

 

Този обзорен доклад е създаден в рамките на проект “Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите за хората с редки болести“, изпълняван от сдружение „Ретина България“ в партньорство със Сдружение „Ретинитис пигментоза Норвегия“, Център за защита правата в здравеопазването и Фондация за реформа в местното самоуправление

Вижте тук: Доклад за състоянието на дейностите по редки болести в България (март 2022)


Резюме на доклада

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: