Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека
04/01/2023
Сподели:
Основната цел на проект “Знания за правата на човека” е да постигне положителна промяна спрямо тенденциите на нарушаване на човешките права, проявата на нетолерантност, дискриминация и използване на език на омразата сред младежи и ученици.

 

Вижте тук: Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

Проектът се изпълнява от Сдружение "Знание" Ловеч в партньорство с Национална асоциация на ресурсните учителите.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: