Нагласите на младите хора в България към подкастите
30/12/2022
Сподели:
През януари и февруари 2022 г. Фондация „Четиридесет и две“ извърши проучване на нагласите на младите хора в България към подкастите. В него се включиха над 230 респонденти, което не го прави национално представително, но дава достатъчно ясна представа за това какви са предпочитанията на младежите в България към този тип съдържание и доколко тези младежи се самоопределят като активни граждан


Изтеглете файла с резултатите ТУК, или посетете: https://channel4podcast.com/2022/03/26/naglasite-kum-podkastite-v-bulgaria/

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: