Анализ на нагласите и капацитета на гражданските и бизнес организации в общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище за създаването на енергийно независими общини
15/01/2023
Сподели:
Подписването на Зелената сделка, Европейският съюз се задължи да предприеме спешни мерки в борбата с климатичните промени, опазването на околната среда и постигането на енергийна независимост. Най-сериозните действия са насочени към ограничаване употребата на изкопаеми горива с цел намаляване на въглеродните емисии и постигането на въглероден неутралитет. В основата им не са само национални правителства, но и отделни граждани, общности, местни власти.

 

Анализ на нагласите и капацитета на гражданските и бизнес организации в общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище за създаването на енергийно независими общини

Вижте още:

 

 

Ключови бариери за ангажирането на гражданите в новите енергийни политики

Анализ на полуструктурирани дълбочинни интервюта с представители на администрацията в общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище

 

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия. 

 


 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: