Анализ на степента на информираност и нагласите на жителите на Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище относно Зелената сделка и обединението в енергийни общности
15/01/2023
Сподели:
Целта на изследването е да измери степента на информираност на населението в общините Трявна, Дряново, Костинброд и Панагюрище относно Зелената сделка, нагласите на жителите към въвеждането и използването на възобновяеми енергийни източници в домакинствата им и обединяването им в енергийни общности.

 

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия. Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.
 

Изтеглете тук: Анализ на степента на информираност и нагласите на жителите на Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище относно Зелената сделка и обединението в енергийни общности (2022)


Проучването се проведе на два етапа в периода между 16.01.2022 г. – 16.04.2022 г. По време на първия етап, анкетите са събирани чрез метода на прякото интервю, а след това въпросниците за всяка община са разпространени онлайн – публикувани са на интернет страниците на Общините и в местни медии.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: