Сборник: Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи
30/12/2022
Сподели:
Сборникът е реализиран в рамките на проект „Адаптирани модели за дигитално гражданство в епидемична училищна среда“ на Обществен съвет по образование – Алтернативна Монтана.

 

 Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи


Сборникът обхваща статии, представящи ролята на дигиталната гражданска компетентност и медийните стереотипи в социалните и педагогическите практики. Дигиталната гражданска компетентност и медийната грамотност са описани в сферата на образователните практики с оглед овладяване на ключови умения: да се общува в различен контекст (традиционен и онлайн); да се преценява неедностранчиво и критически информацията; да са разпознават фалшивите новини и влиянието им върху формирането на мнение; да се осмисля как дигиталният свят променя формите на гражданското участие.

В книгата се проследяват някои от процесите на формиране на предразсъдъци и социални стереотипи. Специално внимание е отделено на съвременни психологически теории и модели, свързани с изследването на индивидуалните естетически норми, както и на последиците от противоречието им със социалните еталони. Приложени са модели за обучителни модули (за работа с ученици от първата и втората степен на гимназиалния образователен етап), които представят възможни методически решения за развиване на дигиталната гражданска компетентност и на медийната грамотност.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: