Граждански бюджет в община Хасково – проучване и програма
15/11/2022
Сподели:
Фондация ХАЛО 2019 цели да изследва доколко гражданите в Община Хасково припознават гражданските бюджети като инструмент за гражданско участие, какви са нагласите им по отношение на въвеждането и използването на подобни инструменти, в кои сфери на обществения живот биха искали да се случат промени в тяхното населено място, как си представят тяхното собствено гражданско участие.

 

Доклад от проведено проучване сред жителите на община Хасково по темата граждански бюджети и гражданско участие (2021)

Докладът е създаден в рамките на проект „Инициатива за граждански бюджети“.
Чрез проекта Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с Община Хасково планира да включи гражданите в решаването на проблеми и реализирането на инициативи на местно ниво, чрез разработването на Програма за граждански бюджети, изграждането на ключови умения за гражданско участие у жители на селата Войводово, Малево и Стамболийски и пилотното й изпълнение на програмата в трите села.

През 2021г. съвместен екип от служители на Фондация ХАЛО и Община Хасково разработи Програма за граждански бюджети.


Програма за граждански бюджети. Анализ на ефективността

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: