Нагласи и оценки на политики за превенция и преодоляване на последиците от COVID-19 – аналитичен доклад и препоръки
14/12/2022
Сподели:

Аналитичен доклад Нагласи и оценки на политики за превенция и преодоляване на последиците от COVID-19 (Октомври 2021)

Аналитичният доклад представя данни и резултати от социално емпирично изследване на тема „Нагласи и оценки към политики за превенция и преодоляване на
последиците от COVID-19“, проведено в рамките на проект „Оптимизиране на политики и неутрализиране на негативните ефекти от COVID – 19“. Проектът се изпълнява от Сдружение „Институт за социални изследвания и политики“.

В резултат на проведените анализи и констатираните изводи от анкетното изследване, изследователският екип дефинира редица основни препоръки за оптимизиране и формулиране на политики за противодействие на негативните ефекти на пандемията: Препоръки за формулиране и оптимизиране на политики

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: