Доклад върху добри практики в сферата на грижи за хора с деменция
09/01/2023
Сподели:
Докладът е изготвен за Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ в рамките на проекта „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция“

 

Докладът върху добри практики в сферата на грижи за хора с деменция има за цел да идентифицира и опише добри практики в сферата на грижи за хора с деменция. Информацията в него ще послужи за изработването на концепция за дневен център за грижи в България.

 

Освен добрите практики в Европа, работата по проекта включва и анкетно допитване по темата до доставчици на социални услуги за лица с деменция в България - основните изводи от анкетите са представени в Приложение I на доклада.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: