Млади репортери за Местна демокрация. Учебно помагало за младия журналист
12/01/2023
Сподели:
Наръчникът е разпространен сред над 100 училища в страната, където учениците ще имат възможност да се ориентират по пътя на етичната журналистика.

 

Млади репортери за Местна демокрация. Учебно помагало за младия журналист

Една от задачите на това помагало е да участва в разговора за медийната грамотност. Включването на медийната грамотност в училищните учебни програми и в извънкласните дейности насърчава гражданската ангажираност, повишава осведомеността за властовите функции на популярните медии и подпомага учениците да придобият необходимите критични и проучвателни умения. Медийната грамотност позволява на ученицитедаразличаватнеизбежнитерисковеот манипулациячрезмедиите иданесеподдаватнапристрастиятанажурналиститеитехните собственици.

Проектът „Млади репортери за местна демокрация“ се изпълнява от Дружество за ООН в България в партньорство с Фондация „За ново партньорство в журналистиката“

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: