Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво
14/01/2023
Сподели:
Стандартът за отчетност и интегритет на местно ниво е набор от конкретни правила за етичност, прозрачност, отчетност и гражданско участие, които местните власти би трябвало да спазват според нормативните изисквания на българското законодателство и в съответствие с най-добрите европейски и международни практики.

 

Основната цел на проект „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности: внедряване на стандарт за отчетност и интегритет на местните власти чрез ангажираност на местни НПО и медии“ e да се подобри системата за отчетност и почтеност на местната власт като по този начин се създадат условия за противодействие на корупцията на местно ниво чрез мобилизиране на местната гражданска общност“.
 

Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво

 

Експертите на Антикорупционния фонд изготвиха Стандарта и Наръчника за прилагането му след задълбочен анализ на съществуващия нормативен контекст, препоръките на Съвета на Европа, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и други авторитетни международни институции и след препоръките на норвежкия консултант и местните партньори.


Стандартът се състои от три части
• Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво
• Наръчник за прилагането на стандарта
• Европейски и международни стандарти и добри практики

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: