Доклад „България расте с децата си“
14/09/2022
Сподели:
Докладът е резултат от изследване, проведено от фондация „За Нашите Деца“ за нуждите от формиране и надграждане на компетентностите за ранно детско развитие на специалистите, работещи с деца в ранна възраст в сферите на образованието, социалните услуги и здравеопазването.

 

Проектът „България расте с децата си“ е насочен към подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната. Периодът на ранното детство оказва изключително сериозно влияние върху цялостното развитие на индивида и неговото здраве, образователни постижения, трудова реализация и граждански ценности и поведение.

Доклад „България расте с децата си. Изграждане и развитие на професионални компетентности на работещите с деца в ранна възраст“ 2020 г.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: