Проект „Визия за зрение“ – резултати и постижения
14/11/2022
Сподели:
България е сред страните с четирикратно повече неудовлетворени потребности в очното и зрително здраве спрямо държавите с висок доход, като сред определени необлагодетелствани групи от населението непосрещнатите нужди са многократно повече.

 

Проектът „Визия за Зрение“ се изпълнява от Сдружение „Ретина България“ в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) – предоставяща капацитет за работа в общините, и Blindrafelagid – Асоциацията на хората със зрителни нарушения (Исландия) – допринасяща за споделяне на опит и добри международни практики.

Вижте повече за резултатите и постиженията по проекта в доклада „Проект „визия за зрение“ – резултати и постижения“.

Избрани публикации по проекта:

Доклад за състоянието на зрителното здраве в България, януари 2020 г.


Образователан пакет 1 нормативни промени


Образователан пакет 2 стратегически и управленски документи


Образователен пакет 3 стандарти очно здраве


Образователен пакет 4 стандарти рехабилитация


Още публикации на: https://vision-project.retinabulgaria.bg/

На специално създадения дигитален Портал Зрение може да се намери информация по въпросите свързани със зрителни нарушения, научни постижения, права, продукти и услуги за хора със зрителни увреждания
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: