В отговор на войната в Украйна: Извънреден конкурс на Фонд Активни граждани
18/03/2022
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България обявява конкурс за проектни предложения на граждански организации. Конкурсът се провежда под формата на извънредна сесия по Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани и е в отговор на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна. По конкурса ще бъдат подкрепени проекти на български граждански организации, допринасящи за преодоляване на негативните ефекти от войната за най-уязвимите групи от обществото, включително бежанци и мигранти (без оглед на техния етнически произход), за противодействие на дезинформацията и преодоляване на информационното неравенство, както и за изграждането на капацитет и партньорства и за формулиране на устойчиви политики в променящия се европейски контекст.

 

В рамките на сесията ще бъдат подкрепени проектни предложения в следните тематични приоритети: Подобряване на демократична култура и гражданска осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.


Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с максимален размер на безвъзмездното финансиране до 25 000 евро. Осигуряването на собствен принос НЕ е изискване на настоящия конкурс.


Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18 април 2022 г. в 17:00 часа.


Общият наличен индикативен бюджет за отпускане на безвъзмездни средства за проекти по настоящия конкурс е 613 560 евро.


Средствата за конкурса са предоставени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Оператор на Фонд Активни граждани България е Фондация „Институт Отворено общество – София“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.


Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по настоящата извънредна (четвърта) сесия по схемата за малки инициативи за подкрепа на граждански организации в условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна можете да намерите в меню Конкурс по схема за малки инициативи, секция „Конкурси“ на страницата на Фонд Активни граждани.


Операторът на Фонд Активни граждани организира информационна сесия във връзка със стартиращия конкурс. Тя ще се проведе онлайн по Zoom на 24 март 2022 г. от 15 до 17 ч. Желаещите да участват може да се регистрират на този адрес

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: