Промяна в Споразумението между Офиса на Финансовия механизъм и Оператора на Фонд Активни граждани България
30/06/2021
Сподели:
На 29 юни 2021 г. влезе в сила промяна в Споразумението между Офиса на Финансовия механизъм и Оператора на Фонд Активни граждани България, съгласно която към бюджета на Програмата се добавят 545 000 евро от резерва на Финансовия Механизъм на ЕИП.

 

Промяната е отразена в Меморандума за разбирателство между Република България и страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия). Допълните средства се разпределят както следва:

  • 465 000 евро за финансиране на проекти в тематичен приоритет „Повишаване на демократична култура и гражданска осведоменост“ по Втория конкурс за стратегически проекти. Допълнителният бюджет е взет предвид в решението на Комисията за избор на проекти и съответните кандидати са информирани.
  • 80 000 евро за финансиране на общо 32 допълнителни стипендии за предстоящите три академични години (2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г. ) в рамките на „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: