Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
31/05/2021
Сподели:
Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 с предмет „Изработване и доставка на промоционални материали и наръчник“ по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Предметът на процедурата включва изработване и доставка на промоционални материали и наръчник.

Прогнозна стойност в лева: 49 837,67 лв. (четиридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и седем и 0,67 лева) с включен ДДС.

Място за изпълнение на услугата: цялата страна.

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 8 юни 2021 г., 17:00 ч.

Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на възложителя - www.europeaninstitute.bg

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: