Презентация и запис от информационни събития на Фонд Активни граждани България във връзка с Втория конкурс за стратегически проекти
13/11/2020
Сподели:
В периода 14 октомври – 5 ноември 2020 г. Операторът на Фонд Активни граждани България проведе три информационни събития във връзка с Втория конкурс за стратегически проекти. Предвид ограниченията за провеждане на масови публични събития на закрито, наложени заради пандемията от COVID-19, информационните събития се проведоха онлайн.

 

По време на срещите десетки представители на граждански организации получиха детайлен преглед на Насоките за кандидатстване за Втория конкурс, условията за кандидатстване, условията за допустимост, специфичните цели на всеки един от Тематичните приоритети и съответстващите индикатори. Освен това те бяха запознати с финансовите условия за предоставяне на безвъзмездна помощ, както и с основните функции и изисквания при попълване на бюджет. Операторът на Фонда даде възможност на участниците да се запознаят и с работата в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП).


Цялата презентация от информационните събития на Фонд Активни граждани България във връзка с Втория конкурс за стратегически проекти е достъпна тук.


Пълен запис на информационно събитие вижте по-долу.

 

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: