Уебинари във връзка с Втория конкурс за стратегически проекти
30/10/2020
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България организира серия от уебинари във връзка със стартиралия Втори конкурс за стратегически проекти. По-долу можете да видите темите на уебинарите, както и линковете за достъп.

 

12 ноември (четвъртък), от 10:00 до 11:00 ч. „Регистрация и подаване на проектно предложение в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП)“. Водещ: Милен Минчев. По време на уебинара участниците ще се запознаят с начина на работа в ЕСПУП, включително как да регистрират и управляват профила си и как да попълнят формуляр и да подадат предложение за проект по Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България.

Meeting ID- 986 6585 5227
https://techsoupglobal.zoom.us/meeting/register/tJwrceygqz4oGNM-k3QPhXshEsPNJXGfjU39


19 ноември (четвъртък), от 10:00 до 11:00 ч. „Подготовка на бюджет за проектно предложение“. Водещ: Велико Шербанов. По време на уебинара участниците ще се запознаят с бюджетните изисквания във връзка с подготовката на проектно предложение по Фонд Активни граждани България и с начина за попълване на бюджетния формуляр.

Meeting ID- 993 3473 9457
https://techsoupglobal.zoom.us/meeting/register/tJ0udO2vrTIuH9OeXshRv3cUMlKXzacfK6m_


26 ноември (четвъртък) от 10:00 до 11:00 ч. „Разработване на проект – основни стъпки“. Водещ: Елица Маркова. По време на уебинара участниците ще се запознаят с основни правила и предпоставки за превръщането на проектна идея в проектно предложение, съобразено с изискванията на Фонд активни граждани България.

Meeting ID - 937 1790 8321
https://techsoupglobal.zoom.us/meeting/register/tJcqdu6hrjMpGNWBvtz8VtmlVV1Iris4hXhA

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: