Информационни събития на Фонд Активни граждани България във връзка с Втория конкурс за стратегически проекти
07/10/2020
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България – Фондация „Институт Отворено общество – София“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ – ще проведе серия от информационни събития във връзка с Втория конкурс за стратегически проекти.

 

Предвид ограниченията за провеждане на масови публични събития на закрито, наложени заради пандемията от COVID-19, информационните събития ще се състоят онлайн чрез платформата Zoom при следния график:

По време на информационните срещи представители на Оператора ще разяснят целите и задачите на Фонда, както и процедурите за кандидатстване и оценка на проектните предложения по Втория конкурс за стратегически проекти. Специално внимание ще бъде обърнато на въпросите, свързани с бюджета, допустимите разходи и др.


Освен това, участниците в информационните срещи ще могат да се запознаят с Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП).

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: