График на обученията за повишаване на капацитета на граждански организации
27/10/2018
Сподели:
В периода ноември 2018 – януари 2019 г. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ - партньор в управлението на Фонд Активни граждани България - организира обучения за повишаване капацитета на граждански организации за подготовка на проектни предложения, които ще се проведат в различни градове извън София. Обученията са насочено предимно към граждански организации от необлагодетелствани райони и/или работещи с необлагодетелствани групи.

 

Организациите, които проявяват интерес към обученията, могат да подадат формуляр за регистрация на адрес: capacitybuilding@tsa-bulgaria.org. Заявленията ще бъдат разглеждани по реда на тяхното постъпване, до запълване на наличните свободни места.

 

График на обученията за повишаване на капацитета на граждански организации за подготовка на проектни предложения:

 

6 и 7 ноември 2018 г. гр. Русе


13 и 14 ноември 2018 г. гр. Шумен


20 и 21 ноември 2018 г. гр. Хасково


27 и 28 ноември 2018 г. гр. Монтана


4 и 5 декември 2018 г. гр. Велико Търново


11 и 12 декември 2018 г. гр. Кърджали


15 и 16 януари 2019 г. гр. Сливен


22 и 23 януари 2019 г. гр. Асеновград

 


 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: