Отговори на постъпили въпроси относно публична покана на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118
31/08/2020
Сподели:
Разясненията са в отговор на постъпили въпрос относно обявената на 20.08.2020 г. процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Въпрос:

Интересувам се дали имам възможност да кандидатствам за наставник за гр. Пловдив, предвид условията, които са публикувани в сайта?

В случая, по образование съм бакалавър и магистър по психология (въпросът е публикуван със съкращения).

 

А. В., 03.09.2020г.

Отговор:

Тъй като менторите следва да предоставят менторска подкрепа в академично и професионално отношение на студенти в медицински специалности, кандидатите за ментори следва да попадат в някоя от следните категории: хабилитирани медицински преподаватели, общопрактикуващи лекари, медицински специалисти, специалисти по Здравни грижи и/или Обществено здраве. Изискванията към кандидатите във всяка от тези категории са описани по-подробно на стр. 5 от Публичната покана и на стр. 7 от Техническата спецификация, така че Ви съветваме да се ръководите от тях, за да прецените дали, на базата на Вашето образование и опит, бихте била допустим кандидат.

 


 

Въпрос:


Здравейте! А досегашните ментори могат ли да подадат документи или не е необходимо?


Марияна Александрова- Христозова, 27.08.2020г.


Отговор:


Не е нужно да подавате документи отново, тъй като Вашите рамкови договори (т.е. тези, които са подписани след предходната публична процедура през 2019 г.) са до края на програмата през 2024 г. Целта е да добавим още ментори към вече съществуващия колектив.
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: