Информационен уебинар на Фонд Активни граждани във връзка с Анти-кризисната мярка на Фонда
16/07/2020
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България проведе информационен уебинар във връзка с обявената Анти-кризисна мярка за преодоляване на ефектите от Ковид-19. Участниците в уебинара, които имаха възможност предварително да се запознаят с презентацията на програмния мениджър Елица Маркова, задаваха въпроси на представители на Оператора.

 

 

Презентацията на Елица Маркова е достъпна тук.

Конкурсът за набиране на проектни предложения в рамките на Анти-кризисна мярка за преодоляване на ефектите от Ковид-19 стартира на 20 юни 2020 г. Допустимите кандидати, в това число и всички организации, изпълняващи проекти по Фонд Активни граждани България, могат да подават проектни предложения в шестте тематични приоритета на програмата: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 септември 2020 г. в 17.00 часа.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: