Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
10/01/2020
Сподели:
Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 с предмет „Осигуряване на кетъринг“, „Осигуряване на хотелско настаняване в гр. София“, „Провеждане на еко-фестивал“ и „Закупуване на самолетни билети“ по проект ACF/117 „Зелено сътрудничество отвъд граници“, договор 34/30.10.2019 г., изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Прогнозна стойност за обособена позиция 1: 4 932.53 (четири хиляди деветстотин тридесет и два лева и 53 ст.) лева с ДДС


Прогнозна стойност за обособена позиция 2: 903.59 (деветстотин и три лева и 59 ст.) лева с ДДС


Прогнозна стойност за обособена позиция 3: 34 735.54 (тридесет и четири хиляди седемстотин тридесет и пет лева и 54 ст.) лева с ДДС


Прогнозна стойност за обособена позиция 4: 32 564.57 (тридесет и две хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 57 ст.) лева с ДДС

Място за изпълнение на услугата: България


Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.


Срокът за получаване на офертите е 17 януари 2020 г., 16.00 часа.

Пълният текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.


Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на Възложителя – www.jabulgaria.org.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: