Новини
Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2019-2020
04/05/2020
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Прекратява се текущата сесия на Схемата за малки инициативи
23/04/2020
Операторът на Фонд Активни граждани България взе решение за прекратяване на третата сесия от Схемата за малки инициативи. Тя стартира на 17 март 2020 г. и трябваше да приключи на 17 септември 2020 г.

В замяна, Операторът на Фонда планира да обяви нов конкурс за подкрепа на граждански организации, насочен към преодоляване на негативните последици от пандемията, предизвикана от Covid-19 и наложените ограничителни мерки. Новият конкурс ще предвижда облекчени условия за кандидатите и се очаква да бъде оповестен в близките няколко седмици.


Операторът на Фонда публикува Наръчник за изпълнение на проекти
09/04/2020
Операторът на Фонд Активни граждани България публикува Наръчник за изпълнение на проекти. Той е предназначен към организации, които имат договори за безвъзмездна финансова помощ с Фонда.


Два уебинара за бенефициенти на Фонд Активни граждани България
27/03/2020
На 26 и 27 март 2020 г. Операторът на Фонд Активни граждани България проведе два уебинара за бенефициенти на Фонда. Първият от тях беше посветен на подготовката на техническия отчет и отчета със статистически данни във връзка с индикаторите на програмата. Фокусът на втория уебинар беше управлението на проекти в условия на форсмажор. Той беше организиран поради множеството възникнали въпроси и затруднения при реализирането на проекти, предизвикани от извънредното положение заради пандемията в страната и света.


Екипът на Фонда продължава да работи дистанционно
25/03/2020
Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и мерките срещу разпространението на новия коронавирус, Операторът на Фонд Активни граждани България удължава за неопределено време въведената дистанционна форма на работа на своя екип. Мярката беше въведена на 13 март и ще остане в сила до нормализиране на епидемиологичната обстановка в страната.

|<<  | Стр 1 от 14 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: