Новини
Два месеца до края на първата сесия на Схемата за малки инициативи
14/07/2019
Операторът на Фонд Активни граждани България напомня, че срокът за подаване на проектни предложения по първата сесия на Схемата за малки инициативи изтича на 15 септември 2019 г.

Допустимите кандидати имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.


Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход
18/06/2019
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ публикува списъка на всички одобрени кандидати в рамките на първия конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2018/2019 г.


Тематична среща по темата гражданско образование
29/05/2019
Операторът на Фонд Активни граждани България, съвместно с оператори на Active Citizens Fund в други страни бенефициенти по ФМ на ЕИП и Норвежкия Хелзинкски комитет, организира тематична среща по въпросите на гражданското образование, която ще се състои в Осло на 10-11 септември 2019 г.


Промяна в индикативния график на Първия конкурс за стратегически проекти
15/05/2019
Операторът на Фонд Активни граждани България съобщава, че организациите, подали проектни предложения по Първия конкурс за стратегически проекти, ще бъдат информирани за резултатите от конкурса в периода юни-юли 2019 г.


Подадените проектни предложения в Първия конкурс са от цялата страна
25/03/2019
В Първия конкурс за стратегически проектни на Фонд Активни граждани България са постъпили проектни предложения от всяка една от 28-те области на страната. Това показва справката на Оператора на Фонда, направена въз основа на данните за регистрациите на гражданските организации.

|<<  | Стр 1 от 9 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: