Новини
Промяна в индикативния график на Първия конкурс за стратегически проекти
15/05/2019
Операторът на Фонд Активни граждани България съобщава, че организациите, подали проектни предложения по Първия конкурс за стратегически проекти, ще бъдат информирани за резултатите от конкурса в периода юни-юли 2019 г.


Подадените проектни предложения в Първия конкурс са от цялата страна
25/03/2019
В Първия конкурс за стратегически проектни на Фонд Активни граждани България са постъпили проектни предложения от всяка една от 28-те области на страната. Това показва справката на Оператора на Фонда, направена въз основа на данните за регистрациите на гражданските организации.


Общо 54 организации от страните донори са се включили като партньори по проекти
20/03/2019
Общо 54 организации от Норвегия и Исландия са се включили като партньори в Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България. Това показва справка на Оператора на Фонда.

53% от всички подадени проекти по конкурса са с участието на партньори. В 38.5% от тях участват организации от страните донори.


Продължава конкурсът за кандидатстване в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери
18/03/2019
Конкурсът за участие в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение за граждански лидери се удължава с един месец.

Поради засилен интерес от страна на млади лидери на НПО, които са в процес на придобиване на висше образование, отпада изискването за завършено такова.


Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативи
15/03/2019
Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на конкурса за набиране на проектни предложения по Схема за малки инициативи. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

|<<  | Стр 1 от 8 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: