Новини
Уебинари във връзка с Втория конкурс за стратегически проекти
30/10/2020
Операторът на Фонд Активни граждани България организира серия от уебинари във връзка със стартиралия Втори конкурс за стратегически проекти. По-долу можете да видите темите на уебинарите, както и линковете за достъп.


Втори двустранен семинар между представители на граждански организации от България и страните-донори
08/10/2020
Над 50 представители на НПО от България и страните-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) се включиха в двустранния семинар, чиято цел беше да установи контакти и да постави начало на партньорства между граждански организации във връзка със стартиралия Втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България.


Информационни събития на Фонд Активни граждани България във връзка с Втория конкурс за стратегически проекти
07/10/2020
Операторът на Фонд Активни граждани България – Фондация „Институт Отворено общество – София“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ – ще проведе серия от информационни събития във връзка с Втория конкурс за стратегически проекти.


Начало на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България
28/09/2020
Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на Втория конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.


Стартира Мярката за предоставяне на финансиране за разработване на проектни идеи с партньори от държавите донори (seed money facility)
28/09/2020
Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на набиране на заявления за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

|<<  | Стр 1 от 17 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: