Уебинари
Уебинар: Как да превърнем идеята си в проектно предложение
26/11/2020
„Как де превърнем идеята си в проект - основни понятия и стъпки при разработването на проект в контекста на Фонд Активни граждани България“. Това беше тема на последния от серията уебинари, организирани от Оператора на Фонда за кандидати, имащи интерес към Втория конкурс за стратегически проекти (28 септември 2020 – 5 януари 2021 г.)


Уебинар: За ролята на бюджета във Втория конкурс за стратегически проекти
19/11/2020
Кои са основните функции на бюджета при оформянето на проектно предложение по Фонд Активни граждани България? Какви са общите изисквания и какви са ограниченията? Как да попълним бюджетната матрица като се съобразим с бюджетните категории и специфичните правила за допустимост на разходите?


Уебинар: ЕСПУП и Вторият конкурс за стратегически проекти
12/11/2020
Доброто познаване на Електронната система за подаване и управление на проекти е един от най-важните елементи за успех при кандидатстването и във Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България. Това беше причината Операторът на Фонда да посвети един от уебинарите си във връзка с конкурса именно на ЕСПУП.


Нова серия от уебинари за организации, изпълняващи проекти на Фонд Активни граждани България
11/11/2020
В периода ноември–декември 2020 г. Операторът на Фонд Активни граждани България организира нова серия от уебинари по теми, свързани с изпълнението на проекти. Уебинарите са предназначени за представители на граждански организации, които са финансирани по досегашни конкурси на Фонда.


Уебинар: Ролята на гражданите в опазване на околната среда и климатичните промени
11/12/2018
Уебинарът предлага въведение в проблемите на опазване на околната среда и климатичните промени в България и ролята на гражданите. Той е насочен към НПО, които развиват дейности в тези области, включително по-малки или нови организации, които имат интереси свързани с тази тематика.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: