Уебинари
Уебинар: Ролята на гражданите в опазване на околната среда и климатичните промени
11/12/2018
Уебинарът предлага въведение в проблемите на опазване на околната среда и климатичните промени в България и ролята на гражданите. Той е насочен към НПО, които развиват дейности в тези области, включително по-малки или нови организации, които имат интереси свързани с тази тематика.


Уебинар: Проекти за изграждане на капацитет на гражданския сектор и организации
06/12/2018
Уебинарът е насочен към организации, които имат специфичен опит както в дейности за изграждане на организационен капацитет или програмна експертиза, която биха искали да предадат като знания и умения на други организации, така и към организации, които имат интерес от повишаване на собствения си капацитет и подобряване на организационното им и програмно функциониране.


Уебинар: Планиране и управление на проекти за насърчаване на демократичната култура
04/12/2018
Уебинарът е предназначен за служители и активисти на организации с нестопанска цел, чиито предмет на дейност е свързан с гражданско образование, насърчаване на участието на граждани в процеса на вземане на решения на централно и местно ниво или мониторинг на публични политики и които подготвят проектни предложения по Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани.


Уебинар: Овластяване на уязвими групи
29/11/2018
Уебинарът е предназначен за НПО, които работят с уязвими групи и си поставят за цел подобряване на достъпа им до процеси и механизми за вземане на решения, свързани с тях самите. Участниците ще се запознаят с използваната от Фонда дефиниция за уязвими групи, както и с ефективни подходи за овластяване и себеовластяване на представителите на уязвими групи. Ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани със социалния климат и отношението към уязвими групи, като например: антициганизъм, хомофобия, ксенофобия и др., както и стратегии и подходи за работа в този климат, вкл. икономическо овластяване, образователно включване и застъпничество за нуждите на уязвими групи с тяхното активно участие.


Уебинар: Въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data)
28/11/2018
Уебинарът предлага кратко въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики. Насочено е към НПО, които искат да използват данни, за да аргументират своите проектни предложения при търсене на финансиране, да проследяват резултатите от своята дейност и да оценяват политиките, провеждани от държавата и местната власт. По време на уебинара участниците ще научат какво са отворените и големите данни, къде могат да бъдат намерени, как се събират и обработват и с какво могат да бъдат полезни. Целта е желаещите да подобрят своите възможности за използване на данни да могат да се ориентират в съществуващите източници и начини за обработка. Предназначено е основно за начинаещи или за хора, които мислят по-скоро да възлагат на други анализа на данни, отколкото да го правят сами.

|<<  | Стр 1 от 3 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: