Новини
На 9 юни 2023 г. вечерта ЕСПУП временно няма да работи
09/06/2023
На 9 юни 2023 г., петък, между 20:00 и 20:15 ч. предстои кратка профилактика на Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). В този отрязък от време ЕСПУП няма да функционира.


Процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности
20/03/2023
Операторът на Фонд Активни граждани открива процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонда, които са в период на изпълнение. Допустими кандидати са организациите, изпълняващи проекти със срок на приключване не по-рано от 30 юни 2023 г.

Целта на процедурата е подобряване на комуникацията относно вече одобрени и продължаващи проекти, допринасящи за постигането на целите на изпълнявания проект и публичния имидж на изпълняващите ги граждански организации сред целевите аудитории.


Конференция в Атина обсъди ролята на гражданските организации за превенция на трафика на хора
15/03/2023
Гражданските организации имат важна роля в усилията за превенция на трафик на хора и в подкрепа на жертвите от това явление. Със своя експертен опит те могат да допринесат за намирането на общи и координирани решения с останалите заинтересовани страни. Този извод се откори в рамките на проведената на 14 март в Атина конференция на тема "Противодействие на трафика на хора“. Тя беше организирана съвместно от Операторите на Фонд Активни граждани за Гърция и България.


Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2022/2023
09/02/2023
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Нови срокове за разглеждане на заявленията по Мярка 2
06/02/2023
Операторът на Фонд Активни граждани България съобщава, че поради повишения интерес към Мярка 2: Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и ограничения разполагаем бюджет, нови заявления ще бъдат приемани до 18:00 ч. на 28 февруари 2023.

|<<  | Стр 1 от 23 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: