Новини
Седем години изминаха като миг. Благодарим ви!
30/04/2024
Над 250 подкрепени организации. Повече от 200 проекта. Повече от 300 доклади и анализи. Стотици обучения, събития, часове правна помощ и консултации, дискусии, подкаст епизоди, радио предавания. Забележителни арт интервенции. Десетки видео истории, работилници и какво ли още не. Почти милион достигнати хора…


Динамика на неправителствения сектор в България през 2023 г.
19/03/2024
Доброволците, както и хората, които работят и членуват неправителствени организации, в по-голяма степен от останалите граждани подкрепят демократичните ценности, западната ориентация на България, опазването на околната среда и равенството между половете. Това се констатира в доклад на Институт „Отворено общество – София“ за динамиката на неправителствения сектор в България през 2023 година.


Обществени нагласи към политиките за ромска интеграция през 2023 г.
20/02/2024
Мнозинството български граждани одобряват провеждането на различни по обхват политики за интеграция на ромите и са съгласни, че е добре да има повече роми, които да стават студенти (77%), учители (62%), журналисти (62%), медици (59%) и полицаи (53%). С почти пълна подкрепа сред обществото (близо 80%) се ползва идеята държавата да предприеме мерки, които да насърчават повече ученици от ромски произход да се явяват на матури, което би отворило вратата за продължаване на обучението им във висше училище. Над половината от анкетираните (51%) също така изразяват подкрепа за идеята държавата да насърчава със стипендии повече роми да стават студенти.


Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2023/2024
08/02/2024
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Над 220 финансирани проекти и инициативи по Фонд Активни граждани България (видео)
20/11/2023
Фонд Активни граждани България финансира над 220 проекти и инициативи на граждански организации у нас за периода 2018-2023 година. Проектите и инициативите са в подкрепа на демокрацията, правата на човека, преодоляване на социалните неравенства, опазването на околната среда и изграждането на капацитет на гражданските организации.

|<<  | Стр 1 от 25 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: